• My Nearest City

อุบล โคตรขันธ์ [ออน] | Ubon Khotkhan [On] – รหัสตัวแทน UK95

Ubon LineID QRCodeรหัสตัวแทน UK95
LineID Link: https://line.me/ti/p/c21vQZTkys
Mobile:  (+66) 0992262928
Email: Ubon.K@KrutzRealty.com

On เป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเขตชลบุรีและและภาคตะวันออก ทั้งยังช่วยบริหารการเช่าอาคาร/ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ ในแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกด้วย ได้ร่วมงานกับทั้งผู้ซื้อ/ผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจาก ยุโรป และประเทศในแถบเอเชียที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

หากท่านต้องการขายทรัพท์ / เช่า หรืออื่น ๆ  ติดต่อเราได้เลยค่ะ  On มั่นใจว่าเราสามารถบริหารจัดการทรัพย์ให้คุณได้ รวดเร็วกว่า Real Estate Agency อื่น ๆ แน่นอน

อุบล โคตรขันธ์ [ออน] | Ubon Khotkhan [On] – UK95

Contact Agent

Phone: (+66) 0992262928

Email: Ubon.K@KrutzRealty.com

LineID: https://line.me/ti/p/c21vQZTkys